Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 100379

Vähikkälä maailman kartalle -yleishyödyllinen investointihanke

Vähikkälän väljämä ry

06.05.2019 - 06.04.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä Vähikkälän kylän yhdistysten välistä yhteistyötä ja luoda parempia edellytyksiä isompien yleisötapahtumien järjestämiseksi niin Vähikkälän Seuratalolla kuin koko kylässä. Isojen yleisötapahtumien järjestäminen edellyttää yhdistysten välistä yhteistyötä ja suurimmaksi osaksi ne tapahtumat Vähikkälän seuratalolla. Tapahtumien vuoksi yhdistykset tarvitsevat ulkotelttoja ja olemassa olevan ulkovessan kunnostuksen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Vähikkälän kylä on aktiivinen toimija niin kehittämisessä kuin tapahtumien järjestämisessä. Hankkeen toteutuminen mahdollistaa kylän elinvoimaisuuden lisääntymisen sekä kyläläisille että hankealueen muiden kuntien ja kylien asukkaille lisääntyvän ja monipuolistuvan toiminnan ja tapahtumien myötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

100379

Aloituspäivämäärä

06.05.2019

Loppumispäivämäärä

06.04.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt