Hanke
Utvecklingsprojekt - 112108

Vahvat Vasikat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

30.11.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vahvat Vasikat (VaVa) 1.12.2019-31.12.2022 Vahvat Vasikat VaVa hankkeen tavoitteena on parantaa vasikoiden terveyttä ja kasvua sekä vähentää vasikkakuolleisuutta alueen maitotiloilla. Tarttuvien tautien leviämistä ehkäistään lisäämällä maitotilayrittäjien tietoutta tarttuvista taudeista ja tautisuojauksen tärkeydestä. Pilottitilatoiminnassa etsitään hyviä käytäntöjä tilojen keskuudesta ja jaetaan niitä alueen maidontuottajille sekä sidosryhmille. Hyvien käytäntöjen kautta vasikkakuolleisuus vähenee, vasikat kasvavat tehokkaammin, ja hiehot poikivat kaksivuotiaina sekä kestävät karjoissa pitkään. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat maidontuotantotilat. Muina hyödynsaajina ovat naudanlihantuottajat sekä muut sidosryhmät, esimerkiksi meijerit, teurastamot, lomittajat ja muut vasikoiden parissa toimivat. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2019-31.12.2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112108

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

djurens välbefinnande
husdjursproduktion
köttnöt
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt