Projekt
Utvecklingsprojekt - 112108

Vahvat Vasikat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.12.2019 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vahvat Vasikat (VaVa) 1.12.2019-31.12.2022 Vahvat Vasikat VaVa hankkeen tavoitteena on parantaa vasikoiden terveyttä ja kasvua sekä vähentää vasikkakuolleisuutta alueen maitotiloilla. Tarttuvien tautien leviämistä ehkäistään lisäämällä maitotilayrittäjien tietoutta tarttuvista taudeista ja tautisuojauksen tärkeydestä. Pilottitilatoiminnassa etsitään hyviä käytäntöjä tilojen keskuudesta ja jaetaan niitä alueen maidontuottajille sekä sidosryhmille. Hyvien käytäntöjen kautta vasikkakuolleisuus vähenee, vasikat kasvavat tehokkaammin, ja hiehot poikivat kaksivuotiaina sekä kestävät karjoissa pitkään. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat maidontuotantotilat. Muina hyödynsaajina ovat naudanlihantuottajat sekä muut sidosryhmät, esimerkiksi meijerit, teurastamot, lomittajat ja muut vasikoiden parissa toimivat. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

112108

Startdatum

01.12.2019

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner