Projekt
Investeringsprojekt - 272713

Vahvistetaan yli 100 yhdistyksen toiminnan esteettömyyttä ja edellytyksiä kalusteisiin investoimalla

Kumppanuustalo Nuotta ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kumppanuustalo Nuotassa toimii 114 yhdistystä, joilla on hyvin aktiivista toimintaa tiloissa. Kumppanuustalo Nuottaa hallinnoi Kumppanuustalo Nuotta ry, joka toimii hankkeen toteutta-jana. Kumppanuustalo Nuotassa eri ole tällä hetkellä asianmukaisia pöytäkalusteita. Tarve on 100 esteettömälle ja pinottavalle pöydälle. Hankinnan tavoitteena on, että esteettömät, ehjät ja riittävät pöytäkalusteet auttaisivat yli 100 yhdistystä toteuttamaan toimintojaan esteettömästi ja monipuolisemmin. Hankinnan tuloksena yhdistyksillä olisi valmiudet tarjota toimintojaan useimmille ihmisille, kun paikkoja olisi riittävästi ja tiloja voisi hyödyntää vielä enemmän esi-merkiksi monipuolisempaan virkistystoimintaa, kun pöytiä olisi helpompi yhdistää erilaisiin ko-konaisuuksiin. Kumppanuustalo Nuotan tiloja voi käyttää vastikkeetta koillismaalaiset yhdistyk-set, jotka toimivat Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella. Hankkeen hyödynsaajana on siis 114 yhdistystä ja yhdistysten tuhannet jäsenet. Jos avustuspäätös on myönteinen, hankinta tehdään mahdollisimman pian vuoden 2024 kevään aikana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

272713

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner