Projekt
Utvecklingsprojekt - 15364

Vaikuttavuutta Leader-toimintaan – Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen

Vaasan Yliopisto

01.11.2015 - 15.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tuottaa todistusaineistoa siitä, mitä lisäarvoa Leader-toimintatavan soveltaminen maaseudun kehittämistyössä tuottaa. Samalla hankkeessa kehitetään Leader-toiminnan tuottamaa lisäarvoa mittaavia ja todentavia välineitä. Hankkeen ensimmäinen osio perustuu yksilö- ja kohderyhmähaastatteluihin. Niillä selvitetään hankkeiden toteuttajien ja Leaderin kanssa tekemisissä olevien toimijoiden käsitykset siitä, miten Leader-lähestymistapa tuottaa lisäarvoa soveltamiensa periaatteiden kautta. Haastateltavaksi otetaan toimintaryhmien hallituksen edustajia, henkilökuntaa, hanketoimijoita, alueellisia päättäjiä, ELY-keskusten maaseutuosastojen virkamiehiä sekä joitakin valtakunnallisesta maaseutupolitiikasta vastaavia/tietäviä. Hankkeen toisessa osiossa tarkastellaan valittujen, monipuolisen joukon kattavien erityyppisten hankkeiden vaikutusketjuja. Hankkeiden vaikutuksia arvioidaan myös euroina taloustieteen menetelmiä hyödyntäen. Tuloksena saadaan esitys mittareista ja vaikutusketjuista sekä määrällinen arvio siitä, mikä on Leader-toiminnan arvo suhteessa panostukseen siihen. Haastatteluiden, valittujen Leader-hankkeiden ja niistä tunnistettujen vaikutusketjujen avulla pyritään osoittamaan Leader-toimintatavan rooli ja lisäarvo maaseudun kehittämisessä Suomessa: - Mitä lisäarvoa Leaderille ominaiset toimintatavat tuovat maaseudun kehittämistyön eri vaiheissa? - Olisiko osa hankkeista jäänyt osittain tai kokonaan toteuttamatta ilman Leaderin olemassaoloa? Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Leader-toimintatavan olemassaolon oikeutuksen ja sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittamisessa ja perustelussa. Hankkeen tuloksena tuotetaan Leader-toiminnan kehittämisen tueksi arvioinnin työkaluja, joita myös toimintaryhmät itse voivat hyödyntää, sekä tehdään Leaderin vaikuttavuutta lisääviä kehittämisehdotuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15364

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

15.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner