Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92151

Väinölän sähköistämis-, LVI- ja koneistamishanke

Temmeksen kyläyhdistys ry

01.05.2019 - 31.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Temmeksen kyläyhdistys ryn tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurln kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja. Järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä sekä järjestää yhteistyössä kylän muiden yhdistysten kanssa yhteisiä tilaisuuksia. Harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Hankkeen tarkoituksena on saada yhdistyksen omistama kylätalo Väinölä kyläläisten käyttöön. Väinölä on sata vuotta vanha ja on toiminut työväentalona sekä suojeluskunta- ja näyttämötalona. Kyläläisille tärkeä kulttuurihistoriallinen paikka on ollut kunnostuksen kohteena vuodesta 2014 alkaen. Kunnostus on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että talo on sähköistämistä, LVI-töitä (sisältäen myös viemäröinnin), kalustamista (sisältäen WC- ja keittiökalusteet) sekä AV-laitteiden hankintaa ja asentamista vaille valmis käyttöön otettavaksi. Kunnostyöt on tehty pääosin talkootöinä ja ainoastaan erikoisosaamista vaativat työt on teetetty ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus on valvonut Väinölän korjausrakentamista. Työnjohtotehtävissä on toiminut RKM Keijo Vähä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92151

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

31.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner