Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 206712

Vajaasti hyödynnettyjen kalojen perkauksen tehostaminen

Koillismaan luonnonkala oy

18.06.2022 - 23.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Koillismaan luonnonkala oy on seitsemän kuusamolaisen ja kolmen posiolaisen 1 luokan kaupallisen kalastajan omistama yhteinen yritys. Yritys hallinnoi alkutuotantotiloja ns. Kuusamon kalatalossa, osoitteessa Purnuntie 2, Kuusamo. Hankeessa hankitaan yhtiön toimitiloihin osakkaiden käyttöön etenkin särkikalojen, mutta myös pienen ahvenen sekä isomman muikun perkauksen tehostamiseksi nykyisin käytössä olevaan Hermetelin valmistamaan perkauskoneeseen päänkatkaisu/kalojen syöttölaite. Luonnonkalan osakkaat käsittelevät koneella itse pyytämäänsä kalaa. Koneella perataan nykyisinkin särkeä, pientä ahventa sekä jonkin verran isompaa muikkua. Mutta Hermetelin oma valmistamansa päänkatkaisu laite on varmatoiminen ainoastaan muikun ja pienen siian kanssa. Huomattavasti kovempi ruotoiset ja tiukemman nahan omaavat särkikalat ja pieni ahven tekevät koko ajan "syöttövirheitä". Ja tällöin perkuujälki ei ole riittävän hyvä jatkokäsittelyyn sellaisenaan. Vaan kalojen päät pitää poistaa käsin tai ainakin tarkistaa käsin perkuu jälki ennen seuraavaa vaihetta. Tästä päiden käsin poistamisesta tai perkkuujäljen käsin tarkastamisesta eroon pääseminen tehostaa työtä huomattavasti. Lisäksi saanto on katkaisukulman vuoksi parempi Viitakosken valmistamassa päänkatkaisulaitteessa kuin Hermetelin valmistamassa. Tehokkaampi perkkuu antaa kalastajille enemmän aikaa keskittyä itse olennaiseen eli kalastamiseen. Päättömäksi peratut särkikalat ja pieni ahven jalostetaan yrityksen tiloissa kalamassaksi tai myydään sellaisenaan kalanjalostajille purkki- tai kukkokalaksi. Pientä suomustetua perattua ahventa myydään myös ns. pannuahvenena eteenpäin. Etenkin särkikaloista valmistetun kalamassan kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

206712

Startdatum

18.06.2022

Slutdatum

23.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner