Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 156735

Valajärven vesistönkunnostus

Pro Valajärvi ry

24.01.2021 - 09.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Valajärven 10 v. vanhan padon maavalli on painunut, joten vesi valuu valtoimenaan maavallin yli. Maavallin korjaamisen lisäksi järven luusuaan johtavaa patouomaa olisi syytä syventää kevytruoppauksella sekä hankkia yhdistykselle kesäisiä niitoja varten kunnollinen kalusto turvaamaan Valajärven elinvoimaisuus, veden laatu ja virkistysarvot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

156735

Aloituspäivämäärä

24.01.2021

Loppumispäivämäärä

09.02.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt