Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230534

valikoivien pyydysten hankinta

KalaPuula Oy

16.02.2023 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Verkkopyydyksiä vaihdetaan ympäristöystävällisimpiin pohjarysä pyydyksiin. Hankittavassa pohjarysässä nielu on rakennettu niin, että linnut ja nisäkkäät eivät pääse rysään. Rysä on ympäristöystävällinen, koska siitä vapautetaan alimittaiset kalat ja ei toivottu saalis pois. Lisäksi rysästä saatu kala on aina hengissä ja siten saalis saadaan aina tuoreena markkinoille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230534

Startdatum

16.02.2023

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner