Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 85854

Valkijärvi kuntoon

Valkijärven hoitoyhdistys ry

30.04.2019 - 08.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeesta vastaa Valkijärven hoitoyhdistys ry, jonka sääntöjen mukainen tarkoitus on edistää erilaisilla toimenpiteillä yleistä vastuullisuutta ja innostuneisuutta Valkijärven tilan parantamiseen ja ylläpitämiseen. Valkijärvi on kooltaan noin 8,7 ha, ja se sijaitsee Sastamalassa, entisessä Suodeniemen kunnassa. Entinen puhdasvetinen ja kalainen järvi on useiden vuosien kuluessa alkanut yhä pahemmin samentua, esiintyä levää, vesikasvillisuus on lisääntynyt ja kala- ja rapukanta vähentynyt. Järviveden laatu on ollut yhä pidempiä jaksoja kesäisin todella huono, niin että sitä ei ole voinut käyttää. Valkijärvi kuntoon kehittämishankkeen ensisijainen tavoite on aloittaa pitkäjänteinen työ järven tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi useilla eri kunnostustoimenpiteillä ja sitä kautta monimuotoisen virkistys- ja muun käytön lisääminen. Hankeen toimenpiteet kohdistetaan viiteen kokonaisuuteen 1. Veden laadun parantaminen 2. Vesikasvillisuuden hoito 3. Kalakannan hoito 4. Veden pinnan palautus 5. Muut hoitotoimenpiteet. Valkijärven hoitoyhdistys ry Timo Rajala, hallituksen puheenjohtaja 040 550 0057

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

85854

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

08.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt