Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 54354

Valmankartanon aktiivipuisto

Liedon kaupunki

01.01.2018 - 25.03.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Valmankartanon pihapiirin muuttamisella aktiivipuistoksi se tarjoaa puitteet eri ikäisten toiminnalle ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustaen liikkumaan ja yhteisölliseen toimintaan- Alue sijaitsee Liedon Kirkonkylästä n. 1.5 km päässä hyvien kevyen lja Föli-reittiliikenteen varrella. Se tarjoaa asumispalveluiden, ryhmäkodin, tuettujen palveluasuntojen sekä lähialueen asukkaat saavat viihtyisän ja liikunnallisen ympäristön. Tavoitteena on rakentaa Liedon keskusta-alueelle kevyen liikenteen reitistö yhdistämään eri toimintamahdollisuuksia ja lähiliikunta-alueita-

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

54354

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

25.03.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt