Projekt
Beredningspenning - 269014

Valmistelurahahakemus koskien pk-yritysten vastuullisuuteen liittyvää yritysryhmähankehakemusta

Osuuskunta Viexpo

- 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valmistelurahahankkeen tavoitteena on koota ja valmistella yritysryhmähanke, jossa edistetään pk-yritysten vientiä ja kilpailukykyä vihreän siirtymän ja vastuullisuustyön kautta. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on, että alueemme yritykset saavat uusinta tietoa ja uutta osaamista sekä konkreettisia työkaluja siihen, miten ne voivat kehittää omaa yritystään ja liiketoimintaansa vastaamaan sekä lainsäädännön että asiakkaiden ja kuluttajien asettamiin tiukentuviin vaatimuksiin ja olemaan kilpailukykyisiä kansainvälisesti myös tulevaisuudessa. Vastuullisuusraportointivelvollisuus koskee ensi vaiheessa isompia yrityksiä, mutta vaatimukset ulottuvat sen myötä myös yritysten alihankintaketjuihin. OP-ryhmän suuryritystutkimukseen (2023) vastanneista yrityksistä 82 % on sitä mieltä, että heillä on painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia vastuullisuusraportoinnista johtuen. Tärkeässä roolissa suunniteltavassa yritysryhmähankkeessa on myös vertaisoppiminen ja -sparraus, sekä osallistuvien yritysten kesken että pohjoismaisella tasolla. Valmisteluhankkeen aikana keskustellaan alueella toimivien yritysten kanssa tarvittavista toimenpiteistä ja tavoitteista suunniteltavan yritysryhmähankkeen osalta. Näiden keskustelujen perusteella lähdetään suunnittelemaan tulevan hankkeen toimenpiteitä, budjettia ja toteutusaikaa. Valmisteluhankkeen aikana pyritään löytämään Pohjanmaan maakunnista ne yritykset, joilla on kiinnostus, resurssit ja tahto lähteä yhdessä yritysryhmän kanssa kehittämään oman yrityksen tuotteita, prosesseja ja tuotantoa vastuullisemmaksi. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Pohjanmaan yritykset. Valmisteluhanke toteutetaan 30.4.2024 mennessä. Valmisteluhankkeen tavoitteena on käynnistää vastuullisuuteen keskittyvä yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on viime kädessä yritysten liikevaihdon kasvattaminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen, viennin käynnistäminen tai kasvattaminen uudelle kohderyhmälle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

269014

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner