Projekt
Utvecklingsprojekt - 82651

Valmo- esiselvityshanke asiakas- ja käyttäjälähtöisiin yritysryhmähankkeisiin

Suomen Muotoilusäätiö sr

01.03.2019 - 08.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Valmo on esiselvityshanke Keski-Suomen alueella, jossa kartoitetaan yritysten kiinnostusta asiakas- ja käyttäjälähtöisiin yritysryhmähankkeisiin. Teemana on tuotekehitys ja palvelumuotoilu ja tavoitteena on viedä muotoilu osaksi yritysten liiketoimintaa ja liikestrategiaa. Hankkeessa kartoitetaan 30 mikro- ja pienyrityksen avulla yritysten yksittäiset haasteet sekä vahvuudet ja yhteistyöhalukkuus. Selvitetään yritysten halukkuus toimia yhdessä ja mahdollisuus rakentaa yritysryhmähanke ja yhteistyöverkosto, jolla vahvistetaan yritysten kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen sisältö on jaettu viiteen työvaiheeseen: 1) Tiedottaminen ja potentiaalisten yritysten haku 2) Yrityshaastattelut (sitoutetaan yritykset hankkeeseen, kerätään työpajojen teemat.) 3) Yritystilaisuudet / työpajat. Järjestetään 4-6 teemoitettua yritystilaisuutta ja lopuksi yksi kaikille avoin tilaisuus. Teemat valitaan alueen yritysten tarpeiden mukaan. Esim. uudet tuotteet, muotoilu ja kilpailukyky, palvelumuotoilu, matkailu, terveys- ja hyvinvointipalvelu, elintarvikkeet ja ympäristöystävällinen pakkausmuotoilu, metsän ja puun uudet käyttömahdollisuudet, muotoilu ja tulevaisuusnäkökulma uusissa tuotteissa ja menetelmissä. Työpajoissa asiantuntijat kertovat case-esimerkkien avulla yrittäjille mitä käyttäjälähtöinen muotoilu on ja mitä hyötyä siitä on liiketoiminnassa. 4) Yritysverkoston rakentaminen ja yritysryhmähankkeen luominen. 5) Palautteiden analysointi ja loppuraportti Esiselvityshankkeen jälkeen aktivoitujen yritysten muotoiluymmärrys kasvaa ja yrityksille syntyy kiinnostus ja tarve osallistua yritysryhmähankkeisiin. Yritysryhmähanketta hyödyntävillä yrityksillä on mahdollisuus synnyttää uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja kansalliselle ja kansainvälisille markkinoille - -> tuloksena syntyy kasvua ja uusia työpaikkoja elinvoimaiseen Keski-Suomeen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Suomeen 1-3 uutta yritysryhmähanketta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

82651

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

08.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner