Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 179776

Valokuitua Ekolan kylään

Andelslaget NU-net

01.01.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on rakentaa valokuituverkko Ekolan kylään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

179776

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner