Hanke
Utvecklingsprojekt - 181161

”Valokuitua Nilsiään, Tahkolle ja Kaaville” – esiselvitys- ja tiedottamishanke.

VaaranValo OSK

31.10.2021 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Esiselvitys kohdistuu ensisijaisesti Tahkon, Nilsiän ja Kaavin taajama-alueisiin sekä niitä nauhamaisesti yhdistävän runkoreitin välittömään läheisyyteen. Lisäksi on mahdollista, että hanke laajenee kattamaan myös Kaavin Luikonlahden teollistunutta aluetta. Esiselvityshankkeen tavoitteena on saada lisätietoa investointihankkeeseen liittyvän päätöksenteon sekä riskienhallinnan tueksi sekä tiedottamisosiolla aktivoida kuntalaisia miettimään omaa yhteystarvettaan. Esiselvityshankkeessa syntyvien tulosten pohjalta on mahdollista tehdä useamman vuoden kattava roadmap/ infran kehittämissuunnitelma. Hyötyjiä ovat kuntalaiset, yrittäjät, maa- ja metsätalousyrittäjät, kyläyhdistykset ja järjestöt sekä vapaa-ajan asukkaat, jotka investointivaiheeseen siirryttäessä saavat parempia yhteyksiä käyttöönsä. Esiselvitysvaiheen merkitys koko valokuituhankkeen elinkaarelle on merkittävä, koska tässä vaiheessa toteuttamismallia ja laajuutta sekä tuotteistusta valmisteltaessa otetaan merkittävästi kantaa verkon elinkelpoisuuteen. Yhä harvempi valokuitutoimija Suomessa lähtee suoraan investointihankkeeseen tekemättä kattavaa toteutettavuusanalyysiä. Toteutettavuusanalyysin ohella hankkeessa selvitetään liittymisaktiivisuutta kohdealueilla sekä käynnistetään esimarkkinointi- (kuntalaisten aktivointi) ja tiedottamis- sekä verkostoitumistyö kuntalaisten, yritysten, maa- ja metsätalousyrittäjien (Sydän Savon Maaseutupalvelut, MTK ry ja Metsäkeskus Kuopio), kyläyhdistysten (esim. kylätalot, kokoontumistilat), järjestöjen (esim. liikunta-, nuoriso-, harrastus- ja asukastoiminta), alueen yrittäjäyhdistysten sekä alueen kuntien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

181161

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

digitalisering
kommunikation
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt