Hanke
Utvecklingsprojekt - 169583

Valokuituverkkoselvitys

Orimattilan kaupunki

02.06.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen aikana laaditaan valokuituverkkoselvitys koko Orimattilan alueelta. Digitaaliset palvelut yleistyvät sekä julkisissa että kaupallisissa palveluissa. Yritysten ja kotitalouksien vaatimukset verkkoyhteyden kapasiteettia ja digipalveluita kohtaan ovat kasvaneet nopeasti. Digitaalinen saavutettavuus on osa peruspalvelua niin kaupunkien keskusta-alueilla kuin harvaan asutuilla alueilla ja siksi kuituinfra sekä digiosaaminen tukevat ja ylläpitävät alueiden kilpailukykyä. Korona-aika on lisännyt etätöiden tekoa. Valokuidun etuina on nopeuden lisäksi yhteyden tasalaatuisuus ja luotettavuus. Kiinteiden yhteyksien tarve lisääntyy koko ajan, koska netinkäyttö moninkertaistuu lähivuosina: Viihdepalvelut, turvapalvelut, etätyöskentely ja -opiskelu sekä hoiva- ja terveyspalvelut lisääntyvät ja yleistyvät verkon kautta. Hoivapalveluissa toimiva kuvayhteys on tärkeä ja muutenkin videoasiointi lisääntyy. Esiselvityksen vaiheet ovat: - Alueanalyysi: markkina-analyysi kaupungin tietoliikennesaatavuuksista. - Toteuttamisvaihtoehtojen määrittely - Verkon reitti- ja kapasiteettisuunnitelma - Verkon kannattavuuslaskelma - Operointi- ja hallinnointisuunnitelma

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

169583

Aloituspäivämäärä

02.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt