Projekt
Utvecklingsprojekt - 174747

Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä – VALO

Oulun Yliopisto

02.01.2022 - 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suomessa on toteutunut viime vuosina aivan liian vähän omistajanvaihdoksia (OV). Lähes puolet pienyrityksistä ei löydä toiminnalleen jatkajaa. Yrittäjille tarjottava omistajan- ja sukupolvenvaihdosneuvonta sekä palvelut vaihtelevat alueittain niin saatavuuden kuin sisällönkin osalta. Tilanne on muuttumassa entistä haastavammaksi, sillä seuraavien kahden vuoden aikana lähes 55 000 Pk-yritykseen tulee kohdistumaan myynti- tai ostotoimia. Tämä asettaa resurssipaineita OV-palveluita tuottavien organisaatioiden nykyiseen kykyyn tuottaa palveluja kaikille tarvitseville. Hankkeessa syntyy VALO-osaamiskeskittymä. Hankeaikainen kehitystyö tehdään yhteistyössä OV-Forumin toimijoiden ja OV-asiantuntijaverkoston yhteistyönä. Osaamiskeskittymän tavoitteena: 1) vahvistaa OV-palvelujen tasapuolista saatavuutta 2) vahvistaa eri toimijoiden rooleja, 3) hyödyntää eri toimijoiden parhaat käytännöt ja 4) tuottaa sähköisiä erityispalveluja ja verkkokoulutusta. Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen palvelualusta, joka mahdollistaa sähköisten erityispalvelujen helpon saatavuuden. Alustalle tuotettavia sähköisiä palveluita ovat esim. ostajan ja myyjän itsearviointitestit, interaktiivinen OV-palvelupolku sekä tieto- ja materiaalipankki. Sähköiset palvelut sujuvoittavat erityisesti harvaanasuttujen alueiden omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia. Alusta mahdollistaa myös kansainvälisen toiminnan esim. ulkomaisten yritysostajien hankinnan. Hankkeessa selvitetään lisäksi edellytykset VALO-osaamiskeskittymän liittämiseen osaksi Suomen (E)DIH-verkostoa. Hankkeessa kehitettävät VALO- akatemian verkkokurssit tukevat ja vahvistavat yritysneuvojien ammatillista kehittymistä. Koulutus selkeyttää myös markkinaehtoisten toimijoiden kuten yritysvälittäjien ja lakiasiaintoimistojen yhteistyömahdollisuuksia ja toimintaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

174747

Startdatum

02.01.2022

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner