Projekt
Utvecklingsprojekt - 110656

Valtimon Kohtaamispaikka

Nurmeksen kaupunki

01.12.2019 - 14.04.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Valtimolaisten tarpeita ja toiveita kohtaamispaikan toimintaan kerättiin Uudistuvat elinvoimataajamat-hankkeessa tehdyllä kyselyllä (sähköinen ja paperinen versio) sekä haastatteluin. Kyselyn yhteydessä kartoitettiin myös valtimolaisten toimijoiden (esim. yhdistykset) halua ja mahdollisuuksia järjestää toimintaa avoimessa kohtaamispaikassa. Kyselyn levittämisestä vastasi Valtimon kunta ¿ se oli esimerkiksi esillä kunnan verkkosivuilla ja paperisena versiona kirjastossa. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2019, minkä lisäksi toteutettiin haastatteluja Karelia-amk:n opiskelijoiden ja henkilökunnan toimesta yhteensä yhdeksässä paikassa Valtimolla. Haastattelupaikkoina toimivat myös Niksulan päiväkoti sekä Valtimon koulu, joilla haastatteluja toteutettiin lapsille ja nuorille soveltuvassa muodossa. Arvioimme, että yhteensä kyselyllä ja haastatteluilla tavoitettiin noin 200 valtimolaista. Erityisesti yli 50-vuotiaat valtimolaiset olivat aktiivisia kyselyyn vastaajia, minkä lisäksi päiväkoti-ikäisten ja peruskoululaisten osuus kohdennettujen haastattelujen myötä oli korkea. Näiden 200 vastaajan joukossa oli 23 eri valtimolaista toimijaa, pääasiassa yhdistyksiä. Kohtaamispaikan toiminta koostuu kahdentyyppisestä toiminnasta: avoimesta, lähes päivittäisestä aukiolosta sekä erikseen sovittavasta, kohtaamispaikan toimijatahojen järjestämästä toiminnasta eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville ihmisille. Kohtaamispaikan toimijatahojen järjestämää toimintaa koordinoi Valtimon kunta/Nurmeksen kaupunki. Avointa toimintaa, kuten kahvio ja info-pisteen toiminta, Kohtaamispaikan ja mahdollisesti kirjaston ympärille kehittää Näre ry.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

110656

Startdatum

01.12.2019

Slutdatum

14.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner