Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 263250

Valvonnan tietojärjestelmät, koordinointi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

01.10.2023 - 31.12.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen toimijoiden ja viranomaisten käyttöön. Hanke tehostaa ja automatisoi tietojen analysointia ja riskienhallintaa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

263250

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.12.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.4 Fiskerikontroll och datainsamling

Typ av åtgärd

Fiskerikontroll och datainsamling

Åtgärdens specifierare

Tillsyn

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner