Projekt
Utvecklingsprojekt - 66286

Vandring genom medeltidens Österbotten

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.05.2018 - 25.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Österbottens medeltidshistoria är okänd för allmänheten, men om man öppnar upp den, visar sig en mycket intressant tidsepok. Bland österbottningarna och besökare i Österbotten finns ett behov av att synliggöra denna tids historia. En ökad medvetenhet också om den äldre historien medverkar till ökad österbottnisk identifikation och till en stärkt sammanhållning bland Österbottens invånare. I projekt VANDRING GENOM MEDELTIDENS ÖSTERBOTTEN kommer projektägaren att bearbeta material om lokal medeltidshistoria och arbeta fram manus för korta berättelser som beskriver medeltiden i Österbotten. Berättelserna kommer att bandas som ljudfiler. En illustratör anställs för att arbeta fram illustrationer till ljudfilerna så att detta material kan sammanställas till kortfilmer. Preliminärt planeras tio filmer på ca 5 minuter, som belyser medeltiden ut olika synvinklar och berättar om både händelser, fenomen och människor. Initialt planeras filmer med bland annat följande teman: Det medeltida landskapet i Österbotten, Österbotten som språkmötesområde på medeltiden, Korsholms slott, Det medeltida Österbotten ¿ ett landskap i Norden, Vitaliebröderna, Vardagligt liv, Religionen i Österbotten på medeltiden, Straff och rätt i Österbotten på medeltiden. I anslutning till filmerna planeras en utställning bestående av informationstavlor som huvudsakligen består av fakta som sammanställts under manusskrivandet för filmerna i kombination med en del av illustrationerna från filmerna. Denna utställning ska utgöra en flyttbar helhet som ska ambulera i regionen och visas på olika orter. Vid projektets uppstart arrangeras lokala diskussionskvällar runt om i Österbotten för att säkerställa lokal delaktighet i projektet och förankra projektet lokalt. Under projektet framställs också marknadsföringsmaterial för filmerna. Målgruppen är österbottningar i alla åldrar samt också besökare i Österbotten. Målsättningen är att synliggöra den österbottniska medeltidshistorien med moderna medel.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

66286

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

25.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner