Projekt
Utvecklingsprojekt - 128087

Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia

A-Tuottajat Oy

01.04.2020 - 30.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia-hankkeella vastataan sianlihantuotannon jatkuvuuden kannalta hyvin keskeiseen asiaan. Tuotantoeläinten hyvinvointi on kuluttajia eniten mietityttävimpiä asioita ja suomessa yksi keskeisiä valintaperusteita. Hankkeen avulla sianlihantuottajat saavat valmiuksia vastata kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia. Toisaalta myös eläinsuojelulainsäädäntö on uudistumassa. Hanke pyrkii joustavaan, mutta parhaiden tulosten kannalta myös välttämättömään yhteistyöhön sikatalousyrittäjien, tutkimuksen ja lihateollisuuden kesken, jossa tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhdessä parhaita käytäntöjä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen hyödyntämällä vapaaporsituksen tuomia mahdollisuuksia kilpailukyky huomioiden. Hankkeen kesto on vajaa 2 vuotta. Hanke koostuu kahdesta eri työkokonaisuudesta, jotka keskittyvät vapaaporsituksen parhaiden käytäntöjen selvittämiseen ja saadun tietämyksen jalkauttamiseen. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY -keskusten alueilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

128087

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

30.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner