Projekt
Utvecklingsprojekt - 13875

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä, Vatu-hanke

Päijät-Hämeen liitto

01.09.2015 - 23.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä, ¿Vatu"-hankkeessa parannetaan maaseudun asukkaiden kokonaisturvallisuutta eri tilanteissa vahvistaen asukkaiden yhteisöllisyyttä kylien turvallisuussuunnitelmatyöllä sekä asumisturvallisuuskartoituksilla erityisryhmille, tekijöinä oman kylän koulutetut vapaaehtoiset. Yhteistyötä kylillä toimivien nuorisojärjestöjen kanssa tehdään nuorten sitouttamiseksi omaan kylään ja sen turvallisuudesta huolehtimiseen. Tehdään yhdessä kylistä turvallisimpia asuinpaikkoja ikään katsomatta. Asukkaiden varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin parannetaan koulutuksen ja harjoittelun avulla. Kyläläisten tutustuessa toisiinsa ja muiden taitoihin, kynnys pyytää ja tarjota apua laskee, helpottaen eri elämäntilanteissa olevien kyläläisten kotona asumista. Yhteistyötä pelastuslaitosten ja kylien välillä lisätään luomalla turvallisuusyhteyshenkilöjärjestelmä, jota hyödynnetään myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa kylien kanssa. Kuntiin viedään tietoa kylien turvallisuussuunnitelmista yhteisten toimenpiteiden luomiseksi ja kylien turvallisuuden parantamiseksi. Luodaan uusia toimintatapoja eri toimijoiden välille tuoden etenkin kolmannen sektorin toimijoita (myös muita kuin Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja sopimuspalokunnat) mukaan turvallisuustyöhön maaseutualueilla ja maaseudun omaisilla alueilla. Kylän asukkaat, kyläyhdistykset, maamiesseurat sekä muut aktiiviset yhdistykset ottavat yhteisen turvallisuusajattelun osaksi toimintaansa. Vakiinnutetaan kylille turvallisuussuunnitelma osaksi kyläsuunnitelmaa. Kylätalojen pelastussuunnitelmien tekoon luodaan malli kylien käyttöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13875

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

23.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner