Projekt
Utvecklingsprojekt - 102184

Varautuen Turvallisuutta (Vartu)

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

31.08.2019 - 20.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä on satoja kyliä, joiden asukasluku on 20 -1200 välillä. Kylät sijoittuvat pääsääntöisesti harvaan asutuille alueille. Turvaa maaseudulle hankkeessa (2015 -2019) on koottu ja koulutettu Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä 54 vapaaehtoista kylän pelastusryhmää. Ryhmäläisiä on yli 500. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen näkökulmasta pelastusryhmän tärkeimpiä tehtäviä ovat tiedustelu ja tilannetietojen välitys, joiden avulla hankitaan informaatiota tapahtuneesta sekä välitetään havaittua tilannetietoa pelastustoimen käyttöön. Kun näitä tehtäviä ei tule usein, on ryhmien toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarpeen monipuolistaa tehtäväkenttää. Tämä tarve on noussut pelastusryhmiltä itseltään. Kylien vapaaehtoiset 54 pelastusryhmää on valmis verkosto. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) on maakunnallinen toimija ml. pelastuslaitos, jossa kylien vapaaehtoisen pelastusryhmätoiminnan laajempi yhteistoiminta asukkaan kotona asumisen tukemisessa nähdään isoksi mahdollisuudeksi. VarTu- hanke kehittää kylien vapaaehtoisen pelastusryhmätoiminnan naapuriaputoimintaa ja omatoimista varautumista kylän eri-ikäisten asukkaiden kotona asumisen ja arjen turvallisuuden tukemisessa sekä julkisen että yksityisen palvelutuotannon (mm. yritykset, yhdistykset) kanssa. Osatavoitteina mallinnetaan Siun soten ja pelastusryhmän naapuriaputoiminta paikalliset piirteet huomioiden tarjoamalla tukea ja apua pelastusryhmäkylissä asuville ja kesäasukkaille, tuetaan ja kehitetään kylien omatoimista varautumista eri toimijoiden kanssa (asukas, kunta, seurakunnat, yrityselämä, järjestöt, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot) sekä sovelletaan yhteis- ja yhteisökehittämisen keinoin vaikuttavuuden mallintamista (ihmisten hyvinvointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen). VarTu- hankkeen kokonaisuudesta vastaa Siun sote yhdessä osatoteuttaja Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102184

Startdatum

31.08.2019

Slutdatum

20.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner