Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 294422

Varavoimala

Kuhmon Kala Oy

25.04.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuhmon Kala Oy hankkii uuden varavoimalan poikashallin sähkönsaannin turvaamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

294422

Startdatum

25.04.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner