Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 112519

Vargbergets motionstrappor

Vargbergets fritidscentrum rf

20.04.2020 - 23.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Utvecklandet av Vargbergets Fritidscentrum till ett attraktivare och motionsvänligare fritidscentrum. Projektet omfattar anläggandet av motionstrappor på den västra sidan av Vargberget i den så kallade slalombacken. Motionstrapporna anläggs i backens södra sida. Motionstrappans längd blir 160 m omfattande 219 steg. Trappans bredd är 1,50 m och steghöjden är planerad till 130 mm. En viloplats med bänkar byggs halvvägs i trappan. Dessutom kommer det att finnas viloplatser vid trappans start och slut. Motionstrappan förses med ett räck vars höjd är 900 mm. Motionstrappan byggs av grovt sågvirke vilket minimerar underhållsarbete emedan själva räcket byggs av hyvlat virke. Projektets genomförande utvecklar nya motionsformer och -aktiviteter samt främjar i övrigt motion- och fritidsverksamheten för alla invånare inom Närpes stad. Idag finns det populära vandringsleder på Vargberget. Projektet med motionstrapporna kompletterar därmed befintliga vandringsleder på ett ypperligt och ändamålsenligt sätt. Inom Närpes stad finns ett rikt föreningsliv och Vargberget är idag den plats i Närpes som erbjuder den bästa möjligheten till aktiviteter inom fritids- och motionssektorn. På Vargberget finns i dag uppbyggt b.la. servicehus, sociala utrymmen med bastu, 2 st. grillkåtor, vallautrymmen, en modern skidskyttearena inklusive asfalterade terrängbanor samt simstrand och lekområden för barn.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

112519

Startdatum

20.04.2020

Slutdatum

23.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner