Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 129125

Variskorven ja Honkasaarentien alueiden vesihuollon (puhdas vesi + valokuitu samaan kaivantoon) rakentaminen, Kinnulan kunta

Kinnulan kunta

01.04.2020 - 29.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kinnulan kunta on laajamittaisesti selvittänyt vesihuoltoverkon laajentamista puhtaan veden jakelun osalta Kinnulassa erityisesti Kivijärvi-nimisen järven pohjois- ja itäpuolisilla alueilla, joilta on esitetty toistuvasti ja laajalti toiveita niin vakituisten kuin vapaa-ajan kiinteistöjen omistajien taholta, että kunta rakentaisi kunnallista vesijohtoputkea alueilla. Samassa yhteydessä on myös keskusteltu valokuituverkon rakentamisesta (valmius) vesihuoltokaivuutöiden yhteyteen. Valokuitukaapeli lisätään puhtaan veden vesihuoltokaivantoihin eli luodaan samalla ns. valokuituvalmius rakentuvalle alueelle. Ei liittymien rakentamista, tällöin ei edellytetä julkista kuulemista. Valokuidusta koituva kustannus on vähäinen osa hankkeen kokonaiskustannuksiata. Kinnulan kunta on teettänyt kyselyjä eri tavoin selvittääkseen tarvetta eri alueilla ja samalla on haluttu osallistaa alueen ihmisiä, yrittäjiä jne. ja ottamaan kantaa halukkuudesta liittyä vesijakeluverkostoon, myös valokuituun. Alueilla on myös eri lähinnä maatila- ja matkailualan yritystoimintaa, joille alueen kehittyminen olisi ensiarvoisen tärkeää ja loisi kunnalle ( myös maakunallisesti ) mahdollisuuksia lisätä elinvoimaisuutta ja alueen kehittymistä. Alustavien selvitysten pohjalta ja saadun palautteen pohjalta kunnallisen puhtaaseen veteen ja valokuituun liittyjähalukkuuksia on n. 12-22 kiinteistöä. Alueet eivät kuulu kuulu Kinnulan kunnan vesihuoltoalueeseen. Alueiden pohjavesitilanne on jo vuosien ajan ollut heikko, joten omat kaivot ovat kuivaneet tai ovat hyvin lähellä pistettä, että akuutti pula puhtaasta vedestä on selkeä. Pyritään turvaamaan puhtaan veden saanti ja alueen elinvoimaisuus ja kehittyminen. Hankkeille laaditaan urakkatarjousasiakirjat ja hanke kilpailutetaan avoimesti eri keinoin, kuten mm. Hilma-verkon, paikallislehden, Kinnulan kunnan kotisivujen kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

129125

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

29.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner