Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 129125

Variskorven ja Honkasaarentien alueiden vesihuollon (puhdas vesi + valokuitu samaan kaivantoon) rakentaminen, Kinnulan kunta

Kinnulan kunta

01.04.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kinnulan kunta on laajamittaisesti selvittänyt vesihuoltoverkon laajentamista puhtaan veden jakelun osalta Kinnulassa erityisesti Kivijärvi-nimisen järven pohjois- ja itäpuolisilla alueilla, joilta on esitetty toistuvasti ja laajalti toiveita niin vakituisten kuin vapaa-ajan kiinteistöjen omistajien taholta, että kunta rakentaisi kunnallista vesijohtoputkea alueilla. Samassa yhteydessä on myös keskusteltu valokuituverkon rakentamisesta (valmius) vesihuoltokaivuutöiden yhteyteen. Valokuitukaapeli lisätään puhtaan veden vesihuoltokaivantoihin eli luodaan samalla ns. valokuituvalmius rakentuvalle alueelle. Ei liittymien rakentamista, tällöin ei edellytetä julkista kuulemista. Valokuidusta koituva kustannus on vähäinen osa hankkeen kokonaiskustannuksiata. Kinnulan kunta on teettänyt kyselyjä eri tavoin selvittääkseen tarvetta eri alueilla ja samalla on haluttu osallistaa alueen ihmisiä, yrittäjiä jne. ja ottamaan kantaa halukkuudesta liittyä vesijakeluverkostoon, myös valokuituun. Alueilla on myös eri lähinnä maatila- ja matkailualan yritystoimintaa, joille alueen kehittyminen olisi ensiarvoisen tärkeää ja loisi kunnalle ( myös maakunallisesti ) mahdollisuuksia lisätä elinvoimaisuutta ja alueen kehittymistä. Alustavien selvitysten pohjalta ja saadun palautteen pohjalta kunnallisen puhtaaseen veteen ja valokuituun liittyjähalukkuuksia on n. 12-22 kiinteistöä. Alueet eivät kuulu kuulu Kinnulan kunnan vesihuoltoalueeseen. Alueiden pohjavesitilanne on jo vuosien ajan ollut heikko, joten omat kaivot ovat kuivaneet tai ovat hyvin lähellä pistettä, että akuutti pula puhtaasta vedestä on selkeä. Pyritään turvaamaan puhtaan veden saanti ja alueen elinvoimaisuus ja kehittyminen. Hankkeille laaditaan urakkatarjousasiakirjat ja hanke kilpailutetaan avoimesti eri keinoin, kuten mm. Hilma-verkon, paikallislehden, Kinnulan kunnan kotisivujen kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129125

Aloituspäivämäärä

01.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt