Projekt
Utvecklingsprojekt - 19124

Världsarvets byar

Världsarvet i Kvarken rf, Merenkurkun maailmanperintö ry

01.08.2016 - 27.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet ska utveckla och planera för verksamheter som förankrar världsarvet Kvarkens skärgård bland världsarvskommunernas invånare. Inom hållbar turismutveckling är det viktigt att involvera lokalbefolkningen i utvecklingsarbetet. Därför vill vi värna och visa världsarvet ur lokalbefolkningens synvinkel. I världsarvsområdet finns många värdefulla natur- och kulturhistoriska miljöer samt områdets unika geologiska miljö, vilka förtjänar en bättre synlighet och uppmärksamhet. De borde kunna presenteras på lättförståeliga och visuellt tilltalande sätt. Världsarvet Kvarkens skärgård fyller 10 år under år 2016. Projektet innebär därmed uppmärksammande av det utvecklingsarbete, som pågått under de gångna åren, men också ett avstamp för det utvecklingsarbete, som skall ske de kommande 10 åren. Under år 2017 fyller Finland 100 år och även det jubileet skall uppmärksammas ur världsarvsbyarnas synvinkel.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

19124

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

27.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner