Projekt
Utvecklingsprojekt - 154962

Varmuutta ja varautumista pohjoisen rehuntuotantoon muuttuvassa ilmastossa

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 24.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rehuvara-hankkeen ydintavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatilojen rehuntuotantoa tuottamalla tietoa nurmen uudistamisen turvaamisesta ja rehukasvivalikoiman monipuolistamisen mahdollisuuksista muuttuvassa ilmastossa. Tavoitteena on tuottaa tietoa rehuntuotantoon liittyvistä keinoista, jotka auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja tuotannon ympäristövaikutusten pienentämisessä. Hankkeessa keskitytään erityisesti nurmen uudistamisen tehostamiseen kokoviljasäilörehua hyödyntämällä ja yksivuotisten palkokasvien viljelyn edistämiseen. Lisäksi tuotetaan tietoa uusista, potentiaalisista rehukasveista. Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan nautatilojen ympäristötehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen toiminta jakaantuu neljään työpakettiin, jotka ovat: 1) Palkoviljaseokset nurmen uudistuksessa ja kokoviljasäilörehun raaka-aineena, 2) Uusien rehukasvien mahdollisuudet, 3) Yksivuotisten säilörehujen optimoitu hyödyntäminen käytännön viljelyssä ja 4) Tiedotus. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

154962

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

24.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner