Hanke
Utvecklingsprojekt - 9527

Varsottaja

Turun Hippos ry

31.08.2015 - 26.10.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on etsiä ja löytää keinoja siihen, miten Metsämäen aluetta voisi kehittää siten, että se palvelisi paremmin koko Varsinais-Suomen alueen hevosyrittäjien ja -harrastajien toimintaa. Lisäksi hankkeella pyritään selvittämään sitä, voidaanko alueelle saada raviurheilun harrastajien lisäksi muita käyttäjäryhmiä, jotka voisivat hyödyntää Metsämäen aluetta. Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa ja testata erilaisia kehittämisideoita ja laatia niiden pohjalta laajempi hanke, jonka avulla alueelle saataisiin uutta, aktiivista ja säännöllistä toimintaa. Esiselvityshankkeen päätavoite on käynnistää saatavien tulosten perusteella hanke, jonka avulla Turun Hippoksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitettäisiin niin, että yhdistys pystyisi tulevaisuudessa paremmin palvelemaan, tukemaan ja edistämään jäsenistönsä ja muiden Varsinais-Suomen alueella toimivien hevostalousalan yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan myös mahdolliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa toteutettaisiin esiselvityshankkeen tavoitteena oleva hanke. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mikä hanketyyppi olisi sopiva varsinaiseksi hankkeeksi ja voisiko kysymykseen tulla alueiden välinen Leader-hanke.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9527

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

26.10.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

häst

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt