Projekt
Utvecklingsprojekt - 9527

Varsottaja

Turun Hippos ry

31.08.2015 - 26.10.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on etsiä ja löytää keinoja siihen, miten Metsämäen aluetta voisi kehittää siten, että se palvelisi paremmin koko Varsinais-Suomen alueen hevosyrittäjien ja -harrastajien toimintaa. Lisäksi hankkeella pyritään selvittämään sitä, voidaanko alueelle saada raviurheilun harrastajien lisäksi muita käyttäjäryhmiä, jotka voisivat hyödyntää Metsämäen aluetta. Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa ja testata erilaisia kehittämisideoita ja laatia niiden pohjalta laajempi hanke, jonka avulla alueelle saataisiin uutta, aktiivista ja säännöllistä toimintaa. Esiselvityshankkeen päätavoite on käynnistää saatavien tulosten perusteella hanke, jonka avulla Turun Hippoksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitettäisiin niin, että yhdistys pystyisi tulevaisuudessa paremmin palvelemaan, tukemaan ja edistämään jäsenistönsä ja muiden Varsinais-Suomen alueella toimivien hevostalousalan yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan myös mahdolliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa toteutettaisiin esiselvityshankkeen tavoitteena oleva hanke. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mikä hanketyyppi olisi sopiva varsinaiseksi hankkeeksi ja voisiko kysymykseen tulla alueiden välinen Leader-hanke.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9527

Startdatum

31.08.2015

Slutdatum

26.10.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner