Projekt
Utvecklingsprojekt - 124837

Vårt klimat – vår framtid

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.08.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vårt klimat - vår framtid är ett samarbets och informationsprojekt där skogscentralen informerar ungdomar, skogsägare, beslutsfattare och branschaktörer om de verkningar som åtgärder i skogen har på kolbalansen och därmed även klimat, natur och miljö. Skogens förmåga att binda kol under tillväxtskedet, skogens roll som kollsänka och kolbindningen i färdiga träprodukter har alla betydelse i detta sammanhang. Målgrupperna informeras om de hur det ekologiska kretsloppet i naturen fungerar, med betoning på kolbindning, klimatpolitik och verkningar av olika åtgärder inom skogsbruket. Ungdomarna är vår framtid, och samtidigt även den samhällsgrupp som lättast tar intryck av impulser och nyheter utifrån. Därför har även dessa satts i förgrunden vad gäller informationen inom projektet, målsättningen är att samtliga högstadier och gymnasier i landskapet Österbotten gästas med föreläsningar under genomförandetiden. Övriga viktiga målgrupper är skogsägarna själva och deras organisationer. I förgrunden för all verksamhet står skogens roll i klimatpolitiken, hur olika samband uppstår mellan åtgärder och verkningar inom skogsbruket beträffande kolbindningen och hur vi som skogsägare och nation effektivast bidrar till det vi kallar klimattalkot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

124837

Startdatum

01.08.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner