Projekt
Utvecklingsprojekt - 38352

Varumärkesbygget Gamla Hamn

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2017 - 24.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet går i korthet ut på att bygga grunden för varumärket Gamla Hamn, vars kärna kommer att utgöras av Vega och Jacobstads Wapen. Vi vill lyfta fram och marknadsföra de historiskt värdefulla element som finns i Gamla Hamn i Jakobstad. Med krigsskadeståndsskonaren Vega och replikan Jakobstads Wapen som grund vill vi marknadsföra Gamla Hamn som ett kunskapscentrum som lyfter fram nejdens båtbyggartraditioner och Finlands krigsskadeståndshistoria. Både Wapnet och Vega har en potential att bli ett kunskapscentrum och ett populärt besöksmål, men först måste vi skapa synlighet och medvetenhet kring historien bakom de två fartygen och hela Gamla Hamn området. I vårt arbetssätt lägger vi särskilt fokus på samskapande (co-cretion), service design och storytelling. Vi lägger i projektet grunderna för ett besöksmål som dels förmedlar kunskap kring vår maritima lokalhistoria och Finlands krigsskadestånd, och dels lyfter fram regionens traditioner och kunskap inom båtbyggnad. Genom projektet bidrar vi till att Gamla hamn på sikt inlöser sin plats som Jakobstadsregionens intressantaste besöksmål. Genom samverkan och nätverksbyggande bygger vi upp en stödtrupp som efter projektets slut kan fortsätta arbete kring Vega, Jakobstad Wapen och Gamla Hamn området.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

38352

Startdatum

01.04.2017

Slutdatum

24.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner