Projekt
Investeringsprojekt - 288751

Vasankarin kodan rakentaminen

Vasankarin kyläseura ry

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Vasankarin Puskarannan satamaan grillikota.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

288751

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investering som genomförs som småskaliga projekt

Typ av åtgärd

Småskaliga projekt

Åtgärdens specifierare

Investering som genomförs som småskaliga projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner