Projekt
Utvecklingsprojekt - 266824

Vasikankasvatuksen ABC – VAKKA

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 29.04.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Satafood Kehittämisyhdistys ry, Faba osk., Emovet Oy ja hankealueen maitotilat toteuttavat yhteistyössä Vasikkakasvatuksen ABC – VAKKA-hanketta. Tavoitteena on koota yhteen vasikan kasvatuksen parhaat käytännöt. Hanke koostuu kolmesta osa-alueesta. Ensimmäisessä osa-alueessa tavoitteena on vasikkamanagementin parhaiden käytäntöjen kuvaaminen niin täsmällisesti kuin mahdollista. Toisessa osa-alueessa kartoitetaan ja testataan uusia suositeltavia tai hyödyllisiä toimintamalleja asiantuntijatiedon jakamiseen. Näissä otetaan huomioon myös teollisuuden ja sidosryhmien tarpeet. Kolmannen osa-alueen tavoitteena on lisätä ammattitaitoa ja tuottaa alueelle uusi vasikkamanagement toimintamalli. Odotetut tulokset: Osaamistason nostaminen ja eläinaineksen tuotannollisen potentiaalin nousu. Tuottajien kasvava ammattitaito ja osaaminen geneettisen potentiaalin hyödyntämisessä. Vaikuttavuus: Tilat ovat saaneet käyttöönsä ohjeistusta ja toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä myös hankeajan jälkeen. Tilojen ammattitaito on lisääntynyt ja alueen maitotilojen valtakunnallinen kilpailukyky paranee. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon alueella 1.2.2024-30.4.2027. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankealueen maitotilat, välillisesti hyötyä kertyy koko maidon arvoketjulle ja hankealueelle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266824

Slutdatum

29.04.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner