Projekt
Utvecklingsprojekt - 112341

Vasikkatilat kuntoon

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

01.01.2020 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Karjan hyvinvointi ja terveys luovat kestävän pohjan suomalaisen maidontuotannon kilpailukyvylle ja tuottavuudelle. Jo vasikka-aikana luodaan perusta terveen lypsylehmän ja lihanaudan elämälle. Maatalouden rakennemuutoksen myötä navettarakentaminen on edistynyt, mutta edelleen pienet vasikat ovat lypsykarjanavetoissa usein samassa ilmatilassa aikuisten lehmien kanssa. Myös vasikkakasvattamoita rakennetaan edelleen vanhoihin tiloihin, esimerkiksi entiseen lypsykarjanavettaan, jolloin navetan ilmanvaihto ja toiminnallisuus eivät vastaa lainkaan vasikoiden tarpeita. Huonot olosuhteet altistavat erilaisille sairauksille, jotka leviävät edelleen siirrettäessä vasikka syntymätilalta ternikasvattamolle tai ternikasvattamolta loppukasvattamolle. Vasikkatilat kuntoon -hankkeen tavoitteena on luoda uusi navetan suunnittelun ja rakentamisen käytäntö, jossa vasikkatilojen ilman laatu, olosuhteet ja toiminnallisuus otetaan huomioon navetan suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen toteutuksessa. Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja vasikkatilojen ilmanvaihtoon, lämpötilan ja hiukkaspitoisuuden säätelyyn sekä taudinaiheuttajien torjuntaan. Kehitettyjä ratkaisuja hyödynnetään niin korjausrakentamisessa kuin tuotannon laajentamisvaiheessa. Hankkeen asiantuntijaryhmän muodostavat navettateknologian, navettasuunnittelun, eläinterveyden, tilaneuvonnan, tutkimuksen sekä koulutuksen asiantuntijat. Hankkeen kehittämistoimenpiteet toteutetaan pilottimaatiloilla Pohjois-Savossa ja pilottitilat osallistuvat myös aktiivisesti kehittämistyöhön. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän työn tuloksena syntyy valmis toimintamalli maatiloille, jota noudattamalla vältytään virheinvestoinneilta, kun vasikkatilojen investoinnin tai saneerauksen toteutuksessa huomioidaan sekä tilan nykyiset fyysiset puitteet, navetan toiminnot, että vasikoiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

112341

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner