Projekt
Utvecklingsprojekt - 134236

Vaskiveden ekologinen yhteisökylä

Vaskiveden kyläyhdistys ry

15.03.2021 - 07.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vaskiveden ekologinen yhteisökylä-hankkeen tavoitteena on lisätä Vaskiveden kylän elinvoimaisuutta suunnittelemalla ja mallintamalla täysin uudenlainen osuuskuntapohjainen ekologinen yhteisöylän malli. Koronaviruksen vuoksi turvallisuus ja väljä luonnonläheinen maaseutuasuminen kiinnostaa yhä useampia. Etätyö, asumisen ja vapaa-ajan monipaikkaisuus sekä uudenlainen itsensä työllistäminen ja yrittäjyys ovat myös tämän päivän trendejä. Vaskivedellä, kuten monissa muissakin maaseutupaikoissa on olemassa edellytykset hyvälle turvalliselle arjelle ja elämälle. Yhtenä haasteena on kuitenkin se, että maaseudun olemassa oleva tontti- ja asuntotarjonta ei vastaa kysyntää, etenkään jos puhutaan nuoremmista ihmisistä ja lapsiperheistä. Asumisen ja/tai talon rakentamisen tulisi olla kohtuullisen helppoa ja myös omistaminen nähdään usein riskinä. Ympäristötietoisuus on kasvanut ja asumisen ratkaisuilla halutaan huomioida myös näitä asioita. Hankkeen aikana tehdään selvitys osuuskuntapohjaisen mallin soveltuvuudesta nykyajan vaatimuksiin omistusasunnon sijaan. Lisäksi tehdään alustava kaava- ja rakennuspaikkaselvitys. Hankkeen aikana selvitetään ja mallinnetaan myös mahdollisimmanvähän ympäristöä kuormittavat energia, jätevesi, ja talotekniset ratkaisut. Mallintamisen jälkeen hankkeessa toteutetaan myös uuden toimintamallin koemarkkinointi ja tiedotetaan hankkeen tuloksista sekä laaditaan pilottikohteen toteuttamissuunnitelma.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

134236

Startdatum

15.03.2021

Slutdatum

07.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner