Projekt
Allmännyttiga investeringar - 138322

Vassröjning genom Gräset

Gottbys Samfällda

24.06.2020 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vassröjning genom Gräset, ett innanhav mellan Gottby och Djurvik. Målet är att igen öppna upp en i mannaminne använd inomskärs farled för aktivitetsturism och samtidigt förbättra vattengenomströmmning och hjälpa fiskbeståndet.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

138322

Startdatum

24.06.2020

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner