Projekt
Utvecklingsprojekt - 27632

Vastaanottava Tunturi-Lappi – ympäristöluotsaus maahanmuuttotyön menetelmänä

Maaseudun Sivistysliitto ry

01.09.2016 - 16.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kolarin kunnassa on Suomen punaisen ristin ylläpitämä 144-paikkainen vastaanottokeskus turvapaikanhakijoille. Suurin osa vastaanottokeskuksen asiakkaista koostuu perheistä ja nuorista. Huhtikuussa 2016 Kolarin kunta on päättänyt myöntää Ely-keskuksen kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti kuntapaikan 20:lle myönteisen oleskeluluvan saaneelle henkilölle. Tunturi-Lapin alueen kunnilla ei ole vielä vakiintunutta toimintamallia, jonka kautta ne pystyisivät tukemaan humanitaarisen vastaanoton kautta tulevia kuntalaisia heidän kotoutumisessaan uuteen ympäristöön. Hankkeen kautta kuntiin luodaan ja kehitetään ympäristöluotsauksen toimintamalli, jonka kautta pystytään tukemaan humanitaarisen vastaanoton kautta tulleita kuntalaisia kotoutumaan Kolariin ja koko Tunturi-Lapin alueelle. Ympäristöluotsausta on jo käytetty laajasti liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuurityössä. Maahanmuuttotyössä ympäristöluotsauksella tarkoitetaan ihmisten tutustuttamista, osallistamista ja kiinnittymistä uuteen ympäristöönsä ja omaan lähiyhteisöönsä. Luotsaus perustuu ihmisten yhdessä tekemiseen ja erilaisiin toiminnallisiin ja luoviin menetelmiin, joiden kautta sisältöjä tehdään tutuiksi. Vastaanottava Tunturi-Lappi -hankkeessa luodaan moniammatillinen verkosto Maaseudun Sivistysliiton, paikallisten yhdistysten ja järjestöjen sekä SPR:n ja kuntien välille. Tällä varmistetaan toiminnan asiakaslähtöisyys ja paikallisen osaamisen kasvattaminen sekä toiminnan jatkuvuus myös hankkeen jälkeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

27632

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

16.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner