Projekt
Utvecklingsprojekt - 266448

Vastuullisen lammasyrityksen ABC

ProAgria Etelä-Savo ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vastuullisen lammasyrityksen ABC on tiedotushanke, ja siinä luodaan uusi vapaasti saatavilla oleva sähköinen materiaalipankki, johon kootaan ja linkitetään uusin kotimainen ja kansainvälinen tieto vastuullisesti toimivan lammastilan johtamisesta ja tuotantoprosesseista. Materiaalista lammastuotantoa suunnitteleva, aloittava tai kehittävä yritys löytää helposti ajantasaista tietoa tarpeeseensa. Sitä voidaan hyödyntää myös koulutuksessa ja neuvonnassa. Sisällössä painotetaan ympäristöarvojen lisäksi tuotannon taloutta ja yrittäjän jaksamista, jolloin tuotanto on kestävää. Samalla kasvatetaan lammasyrittäjien ymmärrystä ja osaamista vastuullisen tuotannon perusteista sekä kykyä viestiä asiasta kuluttajille. Hankkeessa tuotetaan esimerkkitiloilta vertailumateriaalia ja kuvauksia toimivista prosesseista, joista lammasyritykset voivat omaksua tiloilleen sopivia käytännön ratkaisuja. Hankkeessa kootaan myös työkaluja, joiden avulla tuotannon vastuullisuutta voidaan arvioida. Hankkeessa huomioidaan ja selvitetään myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevaisuuden haasteita ja ratkaisuja lammastaloudessa, sekä kiertotalouden ja resurssitehokkuuden soveltamista tuotantoon. Kootun materiaalin tarpeellisuutta, uutuutta ja käytettävyyttä kutsutaan prosesseittain arvioimaan lammasarvoketjun toimijat. Hankkeessa tiedotetaan ja opastetaan materiaalipankin käyttöön ja vastuullisiin työprosesseihin. Tietoisuutta materiaalipankista ja uusinta toimialatietoa saadaan jalkautettua lampureille ja koko lammasketjulle myös yhteistyöryhmien kautta. Hankkeen hyödynsaajana on koko lammasketju Suomessa, kun vastuullinen toimintatapa saadaan vallitsevaksi ja se voidaan todentaa ja hyödyntää markkinoinnissa. Kuluttaja hyötyy turvallisten ja vastuullisten tuotteiden myötä ja ympäristön tila paranee. Hankkeen toteuttajat ovat ProAgria Etelä -Savo ja ProAgria Etelä-Suomi. Toteutusalueena on Etelä-Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 31.12.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266448

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner