Projekt
Utvecklingsprojekt - 58259

Vastuullista proteiinia pöytään

ProAgria Itä-Suomi ry

01.01.2018 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vastuullista proteiinia pöytään-hankkeen tavoitteena on edistää paikallisen elintarvikevalkuaisen tuotantoa, jatkojalostusta ja hyödyntämistä ruokaketjussa Pohjois-Karjalassa (PK) ja Varsinais-Suomessa (VS). Erityisesti paneudutaan kasviproteiini- (VS ja PK) ja lammasketjujen (VS) kehittämiseen, joissa on potentiaaliset kasvumahdollisuudet ja jotka edustavat eri näkökulmia vastuullisessa ruokatuotannossa. Pohjois-Karjalassa käynnissä oleva Kasvua pellosta-koulutushanke vastaa maakunnan viljelijöiden kouluttamisesta valkuaiskasvien viljelyssä ja haettava hanke kasviproteiinin jatkojalostuksen kehittämisestä elintarvikkeeksi markkinoille. Tietoa ja osaamista kasviproteiinituotannon kehittämiseksi hankitaan myös kansainvälisen yhteistyön avulla Viron tutkimus- ja kehittämisorganisaatioilta, jotka toimivat samalla aihealueella. Osaamista haetaan myös Ruotsissa tehtävästä alan kehitystyöstä. Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakuntien ominaispiirteet ja omilla vahvuusalueillaan vuosia jatkunut ruokaketjun kehittämistyö täydentävät toistensa osaamista. Tutkimuksen, neuvonnan, yritysten ja muiden toimijoiden keskinäinen verkostoituminen sekä tiedon ja osaamisen hankinta yli maakunta- ja maarajojen hyödyttää kaikkia osapuolia ja luo uusia kasvumahdollisuuksia tuotanto- jalostus- ja kulutusketjussa molemmissa hankemaakunnissa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjala ja Turun yliopiston Brahea-keskus. Yhteistyötä tiedon ja osaamisen hankkimiseksi tehdään Viron Center of Food and Fermentation Technology, Estonian field Crop Innovation Clusterin ja Viron Soijaliiton kanssa. Tietoa ja kokemusta haetaan myös Ruotsista, jossa on käynnissä RISE-instituutin johtama valtakunnallinen MegaLegumes-hanke (EIP-Agri) ja jonka tavoitteena on kansallisen kasviproteiiniketjun kehittäminen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2020 ja kokonaisbudjetti on 602 713 euroa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58259

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner