Hanke
Utvecklingsprojekt - 12088

Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 17.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Paikallisuus, tuoteturvallisuus, lähiruoka ovat kaikki osa vastuullista elintarvikealan toimintaa, mutta siitä ei huomata kertoa julkisesti. Potentiaalinen, kuluttajia kiinnostava lisäarvo kilpailu- ja erottautumiskeinona jää yrityksissä näin käyttämättä. Hankkeessa opastetaan yrittäjiä toimimaan uuden elintarvikeasetuksen mukaisesti: kertomaan aterioiden, kahvilatuotteiden ja elintarvikkeiden allergeenit, kuten vehnä tai pähkinät ja tarvittavat ravintosisältötiedot asiakkaille. Lisäksi opastetaan yrityksiä hyödyntämään näitä asioita markkinointiviestinnässä niin, että tiedot ovat helposti saatavilla internetissä ja luettavissa älypuhelimella. Monipuolistamalla ruokaan liittyvän viestinnän sisältöä ja kanavia on mahdollista tavoittaa uusia asiakkaita/asiakaskohderyhmiä, tehostaa markkinointia, vastata lainsäädännön ja kuluttajan tarpeisiin ja hyödyntää yrityskuvaa vastuullisena elintarvikealan toimijana.. Hankkeen alussa kohderyhmälle lähetetään kysely vastuullisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on selvityksen lisäksi myös tiedottaa tulevista tapahtumista ja herätellä vastaajia pohtimaan asiaa. Seuraavana vuorossa olevia teemallisia infotilaisuuksia (12 kpl) ja valmennustyöpajoja (8) järjestetään saman sisältöisinä eri puolilla Etelä-Savoa. Niiden keskeisin sisältö kootaan videoklipeiksi, jotka ovat nähtävillä hankkeen blogissa, kuten muukin materiaali. Lisäksi julkaistaan tiedotteita ja kirjoitetaan artikkeleita ammattilehtiin. Hankkeen loppuvaiheessa julkaistaan "Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle" -esite. Hankkeen aikana kartoitetaan teemaan liittyvää jatkokehittämisen tarvetta, menetelmiä ja keinoja. Hanke toteutetaan 1.1.2016 - 31.10.2017.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12088

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

17.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hygien
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Livsmedel
Livsmedelsförädling
Riskhantering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt