Projekt
Allmännyttiga investeringar - 118371

Våtmark Ämnäs

Söderberg Harry Fredrik Raymond

29.01.2020 - 15.05.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Söderbergs Ämnäs/Harry Söderberg avser att nyttja en naturresurs (vatten) i kombination med att skapa en biologisk mångfald på området det gäller. Tanken väcktes fullt ut efter den torra sommaren 2018. Vi avser därmed att skapa en våtmark för att öppna upp platsen, dels som referensanläggning åt Hushållningssällskapet, landskapsregeringens miljöbyrå och jordbruksbyrå dels som besöksplats för Ålands Naturskola, samt övriga intresserade. På området planeras flytbrygga, lusthus, sittplats och skyltar med information. Dessutom kunde man även kunna ta ut en del vatten till bevattning av våra odlingar, vilket finansieras skilt. Väg och vändplan med parkeringsmöjligheter ligger invid området.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

118371

Startdatum

29.01.2020

Slutdatum

15.05.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner