Projekt
Utvecklingsprojekt - 93099

Vauhtia digitalisaatioon! Alustataloudesta kasvun mahdollisuuksia maaseudun mikroyrittäjille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2019 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella aktivoidaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutualueiden yrityksiä ymmärtämään ja hyödyntämään alustatalouden digitaalisten ja yhteisöllisten ratkaisujen mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kansainvälistymiseksi. Hankkeessa selvitetään maakuntien yritysten tarpeita alustatalouden hyödyntämiseksi ja lisätään yritysten tietoisuutta alustataloudesta ja sen tuottamista liiketoimintamahdollisuuksista eri toimialoille. Hanke aktivoi maaseutualueiden yrityksiä tekemään omia alustatalousratkaisuja sekä kehittää maaseutualueilla alustataloutta hyödyntäviä yrittäjyyden uusia toimintamalleja luoden samalla yritysten yhteistyöverkostoja tiedontuottamishankkeen ja yritysryhmähankkeen käynnistämiseksi jatkokehittämisen tueksi. Hankeessa kokeillaan alustatalousagenttitoimintaa ja panostetaan aktiiviseen yhteistyöhön maaseutualueiden mikro- ja pk-yritysten ja mm. digitaaliseen liiketoimintaan, data-analytiikkaan ja visualisointiin, informaatioteknolgiaan ja matkailuun liittyvien koulutusten kesken. Hankkeen viestintä- ja aktivointitoimenpiteissä hyödynnetään luovia menetelmiä yhteistyössä yrittäjäyhdisten kanssa. Hankkeen tuloksena maaseudun yritykset ovat aktivoutuneet omien alustatalousratkaisujen tekemiseen ja osallistujilla on uutta osaamista digitaallisesta liiketoiminnasta. Hanke tuottaa uusia yrittäjyyden malleja maaseudulle sekä kokeillun ja arvioidun alustatalousagenttitoiminnan mallin yritysten aktivoimiseen. Tuloksena on myös edellytykset ja hankesuunnitelmat tiedontuottamishankkeelle ja yritysryhmähankkeelle. Hankkeen tiedotustoimenpiteillä on välillistä myönteistä vaikutusta maaseutualueiden kuluttajien tietoisuuteen ja haluun osallistua alustatalousyhteisöjen kehittämisen paikallisten yrittäjien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93099

Startdatum

31.08.2019

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner