Hanke
Utvecklingsprojekt - 134670

Vauhtia urheiluseuroihin ja viihtyvyyttä asuinseutuihin (vava)

Turun ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2020 - 29.04.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vauhtia urheiluseuroihin ja viihtyvyyttä asuinseutuihin (vava) -hanke parantaa urheiluseurojen tiedollisia ja toiminnallisia taitoja valmiuksia, jotta ne voisivat paremmin vahvistaa talouttaan ja toimia houkuttelevana kumppanina julkiselle sektorille ja yrityksille. Seurojen laaja-alaisella kehittämisellä on myös välineellinen tavoite: Seurat voivat tulevaisuudessa olla julkisen sektorin täydentäviä toimijoita. Näin on mm. Keski-Euroopassa, jossa seurat toimivat yhteisössään muutenkin kuin järjestämällä olosuhteita urheilutulosten parantamiseen ja liikunnan edistämiseen. Suomen julkisen sektorin rahoitusvaje puolestaan kaipaa uudenlaisia ulostuloja ja ideoita. Asiakkaat asettavat yrityksille entistä voimakkaampia vaatimuksia yhteiskuntavastuulliseen käyttäytymiseen. Yrityksien oma yhteiskuntavastuullinen toiminta ei ole kaikilla osa-alueilla yksinkertaista, koska harva yritys on koulutusorganisaatio. Urheiluseuroille se taas on luonteenomaista. Tällaiset arvoliittolaisuudet yrityksien ja urheiluseurojen väillä ovat nousemassa yhteistyön perusteiksi entistä useimmin näkyvyys elementtien sijaan. Hankkeen konkreettisia toimenpiteita ovat erilaiset työpajat, sidosryhmätutkimukset ja seurojen omat kehittämisprojektit. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja rahoittavat Leader-ryhmä Ravakka sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankekumppaneina toimivat Lapin Narvi-Pallo, Laitilan Jyske, Uudenkaupungin Korihait, Kalannin Pallo, Pyhärannan Myrsky, Mynämäen Vesa, Vehmaan Kiisto ja Eurajoen Veikot. Lisätietoja: Jaakko Haltia 044-9074966

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

134670

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

29.04.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt