Projekt
Utvecklingsprojekt - 29529

Vauhtia vesienhoitoon -kärkihanke Pirkanmaalle

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

31.07.2016 - 19.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vauhtia Vesienhoitoon ¿ Kärkihanke Pirkanmaalle on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) tiedonvälityshanke. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019. Hankkeessa luodaan Pirkanmaalle vahva ja aktiivinen vesistökunnostajien verkosto, jolla on käytössä hyvät työvälineet ja vakiintunut toimintamalli aktiiviseen toimintaan. Hankkeen myötä vesistökunnostustoimintaan on saatu mukaan uusia toteuttajatahoja ja rahoittajia. Hankkeen päättyessä Pirkanmaan vesistökunnostusneuvonnalle on muotoutunut hankekokemusten pohjalta pysyvä toimintamalli ja rahoituspohja, jolla toimintaa jatketaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke toimeenpanee Pirkanmaalla hallituksen tavoitteita vesien kuormituksen vähentämiseksi ja vesienhoidon toimenpideohjelmien toimien edistämiseksi. Hanke myös tukee hallituksen edistämää digiloikkaa ottamalla uutta tiedonvälitystekniikkaa käyttöön vesistökunnostustoimien edistämisessä. Hankkeen tavoitteena on nostaa vesien hyvästä tilasta huolehtiminen koko maakunnan vetovoimatekijäksi. Hanke nostaa vesiensuojelun kaikkien yhteiseksi asiaksi ja innostaa asukkaita toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Tavoitteena on, että konkreettisten kunnostustoimien määrä lisääntyy. Tavoitteiden toteutuminen tukee pienyrittäjien toimintaa ja lisää alueen sekä maaseudun elinvoimaisuutta, asumisviihtyvyyttä ja houkuttelevuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29529

Startdatum

31.07.2016

Slutdatum

19.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner