Projekt
Utvecklingsprojekt - 62230

Vauhtia vientiin Pohjoismaista

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.03.2018 - 10.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toimenpiteillä edistetään Pirkanmaan maaseutualueilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä tukemalla viennin aloittamista pohjoismaisille markkinoille tai ohjataan jo viennin aloittaineita yrityksiä vientimyynnin tehostamisessa ja kehittämisessä. Pienten yritysten pääsemistä kansainväliselle markkinoille edesauttaa myös kokemusten vaihtaminen ja mahdollinen yhteistyö toisten yritysten kanssa. Hankkeeseen mukaan lähtevät yritykset saavat yrityskohtaista ohjausta, valmennusta ja tukea päästäkseen alkuun kansainvälistymispolullaan, selvittääkseen todellisia liiketoimintamahdollisuuksiaan uusilla markkinoilla ja lisäämään valmiuksia toimia pohjoismaisilla markkinoilla menestyksekkäästi. Yhteiset koulutukset mahdollistavat yrittäjien keskinäisen verkostoitumisen. Liiketoiminnan kehittämisellä ja kasvulla on selkeä vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Pidemmällä aikavälillä tähdätään yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja kasvumahdollisuuksien lisäämiseen. Paikallisten tuotteiden/palveluiden vientiä edistettäessä edistetään samalla myös yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

62230

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

10.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner