Projekt
Utvecklingsprojekt - 269637

Vedenottamon suunnittelu Taipaleen pohjavesialueelle

Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta

- 23.11.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Sysmän asukkaat, vapaa-ajanasukkaat sekä alueella sijaitsevat maatilayritykset. Pohjois-Sysmän vesiosuuskunnalla on 123 jäsentä, joista 107 on veden käyttäjiä. Osuuskunta toimittaa vettä sekä yksityisille kotitalouksille, että alueella sijaitseville maatiloille. Hankkeen tarkoituksena on selvittää vedenottamon rakentamista Sysmän kunnan Taipaleen kylässä sijaitsevalle pohjavesialueelle. Uuden vedenottamon on tarkoitus turvata vesiosuuskunnan vedensaanti ja riittävyys sekä turvata Sysmän kunnan vesihuoltoa mahdollisten häiriö- ja kriisitilanteiden aikana. Hankkeen avulla selvitetään mahdollisen vedenottamon tarkempi paikka, veden laatu ja antoisuus sekä tehdään alustava kustannusarvio ja kannattavuuslaskelma.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

269637

Slutdatum

23.11.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner