Projekt
Utvecklingsprojekt - 20200

Vehmassalon vesistöjen hoito- ja käyttösuunnitelma

Vehmaan vesistöjen hoito- ja suojeluyhdistys ry

04.04.2016 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vehmaalaiset perustivat Vehmaan vesistöjen hoito- ja suojeluyhdistyksen pahan leväkesän jälkeen syksyllä 2014. Useiden alueen järvien tila on heikentynyt vuosikymmeniä ja alueen suurimman vesimuodostuman Vehmassalmi-Himoistenperän tila on 2010 luvulla heikentynyt tyydyttävästä välttävään. Vesistöherätyksen on aiheuttanut erityisesti virkistyskäyttöä haittaava umpeenkasvu, vesien sameus ja leväisyys. Hankkeessa laaditaan Taivassalon Vehmassalmen valuma-alueen ja Vehmaan vesistöjen, pienten järvien ja Vehmassalmen, kemiallisen ja ekologisen tilan parantamiseen tähtäävä toimenpidesuunnitelma ja vesistöjen virkistyskäyttösuunnitelma. Suunnitelman tiedonkeruu toteutetaan talkoilla ja asiantuntijatyötä vaativat osuudet ostopalveluna. Lisäksi hankkeessa tehdään vesistöasiaa tunnetuksi tapahtumien ja viestinnän avulla. Hanke pyrkii aktivoimaan ja osallistamaan paikallisia ja vapaa-ajanasukkaita sekä lisäämään toimijoiden yhteistyötä päätavoitteensa ohessa. Moni yhdistyksen aktiivitoimija on maataloustuottaja ja näin merkittävässä roolissa käytännön toimenpiteiden kannalta. Hanke on syntynyt kansalaisaktiivisuudesta ja on toteutus on eräänlainen pilotointi vapaaehtoistyön ja asiantuntijatiedon yhdistämisestä osallistavasti sektorilla, jolla erityisasiantuntemus on välttämätöntä tehokkaan toiminnan aloittamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

20200

Startdatum

04.04.2016

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner