Projekt
Utvecklingsprojekt - 40942

Vehmersalmen lähipalvelujen kehittämishanke

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry

07.02.2017 - 08.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tuotetaan Vehmersalmen lähipalvelujen uusi toimintamalli, joka koostuu kolmesta hankeosiosta; 1. Asukastupa Vehmertuvan ja nuorisotalo Majakan toimintojen ohjauksen siirtymisestä Koy Vehmersalmi ry:lle hankkeessa työstettävien ja solmittavien ostopalvelusopimusten mukaisesti, 2. Pitäjäraadin ja Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n välisen yhteistyömallin rakentamisesta ja yhteistyön aloittamisesta sekä 3. Vehmertuvan ja Majakan yhteyteen perustettavan alueellisen toimijaverkoston kokoamisesta ja sitouttamisesta em. toimipaikkojen ylläpitämiseen ja uusien lähipalvelutoimintojen kehittämisestä ja toteutuksesta. Hankkeesta hyötyvät vakituiset ja osa-aikaiset asukkaat - erityisesti ikäihmiset, lapset, nuoret ja lapsiperheet, pienet palveluyritykset/yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat sekä yhdistys-, vapaaehtois- ja muut yleishyödylliset toimijat. Hankkeella halutaan edistää Vehmersalmen kaupunginosan asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta, kehittää, vahvistaa ja hyödyntää alueellista toimijayhteistyötä, asukkaille suunnattuja lähipalveluja sekä nykyisten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on, että Vehmertuvasta ja Majakasta saadaan alueelle paikallisten toimijoiden ylläpitämät lähipalvelukeskukset, joiden rahoitus koostuu kaupungin ostopalvelusopimuksista, kehittämisavustuksista, omien toimintojen tuotoista sekä yhdistys- ja vapaaehtoistyön hyödyntämisestä yhteisömme hyväksi. Lähipalvelukeskusten kautta voidaan jatkossa kanavoida kaupungin ja paikallisten yritysten palveluja, toteuttaa yhteisöllisiä hankkeita, tuottaa omia palvelutoimintoja ja järjestää monimuotoista hyvinvointia edistävää harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa eri ikäisille asukkaille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

40942

Startdatum

07.02.2017

Slutdatum

08.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner