Hanke
Investering - 166261

VEKU-teemahanke

Veej'jakaja ry

11.05.2021 - 14.02.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Teemahankkeesta voivat Veej’jakaja ry:n alueen maaseudulla toimivat yhdistykset hakea rahoitusta pieniin yleishyödyllisiin investointeihin. Investoinnit voivat olla kone- ja laitehankintoja tai harrastusvälineiden hankintoja. Teemaan kuuluvat myös kylien kokoontumis- ja/tai harrastuspaikkojen varustelut sekä energiatehokkuutta tai kierrätystä lisäävät hankinnat ja muut teemaan sopivat hankinnat. Tavoitteena on, että hankkeessa toteutetut pieninvestoinnit parantavat vapaa-ajan palveluita ja lisäävät mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan sekä lisäävät kylien energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Toimenpiteen kustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Toimenpiteen tuki on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Vastikkeeton työ ei ole mahdollista toimenpiteessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

166261

Aloituspäivämäärä

11.05.2021

Loppumispäivämäärä

14.02.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt