Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 292775

Venetrailerin hankinta

Tmi Tuomo Heikura

15.04.2024 - 29.04.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ostetaan venetraileri kuljettamaan venettä eri puolille järveä. Järvi on pitkä joten trailerilla siirtäminen on välttämätöntä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

292775

Startdatum

15.04.2024

Slutdatum

29.04.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner