Projekt
Investeringsprojekt - 281693

Vepsän vanhan koulun kattoremontti

Vepsänkyläläiset ry

- 30.07.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vepsän koulun kattoremontti -hanke pitää sisällään vuonna 1926 valmistuneen MRKY-statuksellisen koulurakennuksen katon uusimisen kolmiorimahuopakatteella ja rakennuksen ikkunoiden ja ovien kunnostamisen. Hankkeen toteuttaja on Vepsänkyläläiset ry. Työpaketti 1 pitää sisällään katon uusimisen ja se toteutetaan kilpailutettuna ostopalveluna. Työpaketti 2 käsittää ikkunoiden hiomisen, maalaamisen ja kittaamisen ja ovien kunnostamisen, ja sen kyläläiset tekevät talkootyönä. Koulun katto on päässyt huonoon kuntoon, ja selvitysten mukaan katon kunnostaminen on kiireellinen toimenpide. Toimenpiteillä katto saadaan vedenpitäväksi ja näin rakennuksen käyttöikä jatkuu kymmenillä vuosilla. Kunnostusta kaipaavat ikkunat ja ovet saadaan hankkeen aikana myös kuntoon. Tavoitteena on saada rakennus kuntoon ja laajentaa sen käyttöä kyläläisten tapaamis-, toiminta- ja harrastetilana. Yhdessä tehtävä talkootyö myös vahvistaa kyläläisten yhteishenkeä ja osallisuutta. Hankkeen hyödynsaajiin voidaan lukea sekä kyläläiset, mökkiläiset että muut joko tuttava- tai sukulaisuussuhteiden kautta Vepsänkylän vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt. Koululla järjestetään lukuisia erilaisille kohderyhmille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin on vapaa pääsy. Hankkeen toteutusaika on touko–marraskuu 2024. Ikkunoiden ja ovien kunnostus aloitetaan toukokuussa, ja se jatkuu syksyyn saakka. Kattoremontti ajoittuu elokuuhun. Vepsänkylä sijaitsee Oulun kaupungin alueella. Kylä on osa entistä Ylikiimingin kuntaa ja siten luettavissa maaseutualueeksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

281693

Slutdatum

30.07.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner